Halvor Hektoen til Åkerblå

0
120
Halvor Hektoen er leder for en nyopprettet FoU-avdeling i Åkerblå. Foto: Åkerblå

Halvor Hektoen skal lede nyopprettet FoU-avdeling i Åkerblå – Tekfisk

Kilde: Fiskeribladet.no

Halvor Hektoen er fra 1. januar 2019 ansatt som leder for en nyopprettet FoU-avdeling i Åkerblå. Hektoen har erfaring fra Norges veterinærhøgskole som instituttleder og prorektor og som prorektor for forskning ved NMBU. I 2018 fungerte Halvor som avdelingsdirektør i Avdeling for fiskehelse ved Veterinærinstituttet.

– Vi har omfattende kompetanse og tilstedeværelse langs kysten, og med å opprette en FoU avdeling gjør vi Åkerblå til en enda mer attraktiv samarbeidspartner for universitet og forskningsinstitusjoner, industri og næring, sier administrerende direktør i Åkerblå, Roger Sørensen, i en pressemelding.

– Vi er svært glade for ansettelsen av Halvor Hektoen, og for å ha fått med oss en slik kapasitet på laget. Vi ser etableringen av en FoU avdeling som en stor og naturlig utvikling, og en satsing videre på alle våre tjenesteområder. Vi ønsker å være i front når det gjelder utvikling og kvalitet, og da er dette riktig satsing sier Sørensen.