25 millioner til forskning på bedrifter og ny teknologi

0
90
Professor Inger G. Stensaker ved Norges handelshøyskole. (Foto: NHH)

Notis fra Norges Handelshøyskole

Professor Inger G. Stensaker og miljøet rundt henne på NHH har fått bevilget cirka 25 millioner kroner til forskningsprosjektet «Hvordan lede radikale teknologi-drevne endringer i etablerte virksomheter?»

I fire år fremover skal de se på hvordan store, etablerte bedrifter møter mulighetene og utfordringene knyttet til ny teknologi.

– Det er mange som er opptatt av de små, kjappe gründerne. Vi ønsker å se på de etablerte aktørene som på mange måter har en større jobb i vente fordi de må omstille noe vel etablert som har eksistert lenge. Det beskrives ofte som å snu et stort tankskip, og hvordan får de til snuoperasjonene på en best mulig måte, spør Stensaker.

Hard konkurranse

Prosjektet er lagt til Samfunns- og næringslivsforskning og forskergruppen FOCUS ved NHH. Dette var ett av seks norske forskningsmiljøer som nylig fikk bevilget penger fra Forskningsråd sitt BIA-program (brukerstyrt innovasjonsarena). Om lag 20 millioner kommer fra Norges forskningsråd, og de resterende fem millionene kommer fra FOCUS sine bedriftspartnere Deloitte, Telenor, Lærdal Medical og DNB.

– Det var en hard konkurranse, og spesielt tøft å vinne frem innenfor våre fagområder, strategi og ledelse, sier Stensaker.

Les hele saken på NHHs nettsider.