Spiller ingen rolle SA

0
84

Nyregistrering

Foretaksnavn:SPILLER INGEN ROLLE SA
Organisasjonsnummer:822 241 662
Forretningsadresse:Kjelsåsveien 129A
0491 OSLO
Kommune:0301 OSLO
Organisasjonsform:Samvirkeforetak
Vedtektsdato:07.02.2019
Formål:Kulturvirksomhet, hovedsakelig i form av film- og teaterproduksjoner
samt salg av disse. Foretaket har til hovedformål å fremme medlemmenes
kunstneriske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som
leverandører av varer/tjenester til foretaket.
Daglig leder:Ingvild Kristin Kirkvik
Styre:
Styrets leder:Ingvild Kristin Kirkvik, Kjelsåsveien 129 A, 0491 OSLO
Nestleder:Kristi-Helene Johannessen Engeberg
Styremedlem:Anders Solberg Kristiansen
Varamedlem:Karoline Elvenes Bentzen
Les mer på: https://www.spilleringenrolle.com

I følge virksomhetens hjemmeside, er Spiller ingen rolle et teaterkompani som ble etablert i 2017. De består av 11 utøvende skuespillere som studerte sammen på NSKI Høyskole. Det hele begynte som en slags lekeplass utenom skoletiden, men etter godt samarbeid fant gjengen raskt ut at de ville drive et teaterkompani videre etter endt utdanning. De satte dermed i gang med produksjonen av sin første forestilling; ERLIK.

På sin hjemmeside forteller skuespillerne videre at:
– Spiller ingen rolle har som visjon å skape ny og original scenekunst for både et trent og utrent teaterpublikum. Vi forsøker alltid å utnytte våre egne ressurser innad i Spiller ingen rolle for å skape originale forestillinger. Det er viktig for oss at alle utøverne får rom for å utvikle sine ferdigheter utover det å være skuespiller for kompaniet. Vi jobber derfor for at alt det kunstneriske og produksjonsmessige alltid er utarbeidet av oss selv.

– Vi ønsker å lage teater som er aktuelt, og som røsker tak i hjerterota og lattermuskelen – samtidig!

– Utover dette har vi ikke noen regler. Det er jo tross alt bare teater, så det spiller ingen rolle.