Forskningstillatelser til Nordlaks

0
83
Foto: Nordlaks

I følge Bladet Vesterålen, har Nordlaks fått nye oppdrettskonsesjoner for å forske på hvordan fisken kan fores best mulig gjennom årstidene. Det familieeide havbruksselskapet har sin base i Hadsel i Vesterålen.

ARNE KRISTIAN LØVIK STELLANDER tekst

Det er avdelingen Nordlaks Oppdrett AS som får tre forskningskonsesjoner for lakseoppdrett i samarbeid med det næringsrettede forskningsinstituttet som driver forskning og utvikling for akvakultur, fiskerinæring og matindustri, Nofima.

Årstidsrelatert foringsregime

Nettavisen Intrafish forteller at konsesjonene skal bidra til et forskningsprosjekt der målet er å utvikle et nytt foringsregime relatert til årstidene. Dette skal bidra til bedret fiskevelferd, redusert dødelighet, økt utbytte samt kortere tid for laksen i sjøen.

Samarbeidet omfatter Nofima og Nordlaks Oppdrett i nord, Lerøy i Midt-Norge samt Blom Fiskeoppdrett i sør.

I forbindelse med forskningsprosjektet, ble det til å begynne med, søkt om 12 konsesjoner for en tiårsperiode. Seks av konsesjonene ble tildelt. En klage på vedtaket, førte til at ytterligere tre konsesjoner ble gitt.

Omfattende virksomhet

Nordlaks drift er omfattende. De omtaler seg selv som en innovativ og solid bedrift, som i dag blant annet jobber med å ferdigstille landets største settefiskanlegg på Innhavet i Hamarøy. De bygger også to av verdens første gass-hybride brønnbåter, prosjekterer fremtidens laksefabrikk på Børøya, og er i tillegg i gang med å bygge den første av to havfarmer som er ment å være et bidrag til å ta Nordlaks inn i fremtiden.

Mer om Nordlaks på: https://www.nordlaks.no/

Hele artikkelen til Bladet Vesterålen: http://www.blv.no/nyheter/nordlaks-far-forskningstillatelser-1.2592407