Ønsker kandidater til Årets boligprosjekt

0
84

I samarbeid med Glava, NorDan og Optimera inviterer nå Boligprodusentenes Forening deg til å sende inn kandidater til prisen Årets boligprosjekt. Vinnerne utpekes på Boligkonferansen 7. mai.

ARNE KR. L. STELLANDER tekst

Det er bygg.no som forteller dette i en artikkel av i dag. I følge bygg.no skal det deles ut tre priser: Årets småhusprosjekt, Årets leilighetsprosjekt og Årets hytteprosjekt.

Kort beskrivelse

Markedssjef i Boligprodusentene, Jøns Sjøgren, sier følgende til bygg.no:

– Konkurransen gjennomføres som en tostegs prosess, hvor vi ved innmelding av prosjekter ber om mer begrenset informasjon, og hvor vi i finaleomgangen ber om mer utførlig inforamasjon om de nominerte prosjektene.

Det er altså en kortfattet beskrivelse av prosjektene, Boligprodusentenes Forening i første omgang ber om. Fristen for innmelding av kandidater er 21. mars, og beskrivelsen sendes til lars.myhre@boligprodusentene.no.

Kriterier

I følge bygg.no må prosjektene fremstå som forbildeprosjekter innenfor flest mulig av kategoriene standardisering, byggekostnader, energi og klima, særpreg og nyskaping, bokvalitet og bruk av BIM.

Videre heter det at prosjektene må ha fått midlertidig brukstillatelse/ferdigattest innen 31.12.18.

Les saken på http://www.bygg.no/article/1385685http://www.bygg.no/article/1385685