Lofotteina AS

0
146

Fiskeribransjen har kommet et godt stykke siden den gang man fisket med teiner som den på bildet. Lofotteina AS har blant annet satt seg fore å produsere moderne utstyr til den moderne fiskeren.

Nyregistrering

Foretaksnavn:LOFOTTEINA AS
Organisasjonsnummer:922 261 075
Forretningsadresse:Storhaugen 40
8392 SØRVÅGEN
Kommune:1874 MOSKENES
Organisasjonsform:Aksjeselskap
Vedtektsdato:10.01.2019
Formål:Produksjon og salg av aqua-utstyr, samt handel og tjenesteyting innen
all annen virksomhet som hermed står i forbindelse med dette.
Kapital:NOK 30.000,00
Daglig leder:Niklas-Aleksander Rasmussen
Styre:
Styrets leder:Niklas-Aleksander Rasmussen, Åsbakkan 9, 8030 BODØ
Representant for A-aksjonærene
Styremedlem:Asbjørn Rasmussen
Representant for A-aksjonærene
Morten Kroslid
Representant for A-aksjonærene
Revisjon av årsregnskap:Foretakets årsregnskap skal ikke revideres.
Signatur:Daglig leder alene eller styret i fellesskap.

Foretaksregisteret 01.03.2019

Les mer om Lofotteina AS på: http://www.lofotteina.no/