Sàmi Film AS

0
65

Heldigvis har flere og flere forstått at den samiske kulturarven er noe vi må ta vare på og skape bevissthet rundt. Ikke minst er det viktig å holde de samiske språkene ved like. Sàmi Film AS kan vise seg å bli en viktig bidragsyter i så måte.

Nyregistrering

Foretaksnavn:SÁMI FILM AS
Organisasjonsnummer:922 331 820
Forretningsadresse:Tromskysten Kultursenter Strandvegen 95
9006 TROMSØ
Kommune:1902 TROMSØ
Organisasjonsform:Aksjeselskap
Vedtektsdato:13.02.2019
Formål:Produksjon av film video og fjernsynsprogrammer, samt all virksomhet
som hører dertil, delta i andre selskaper med lignende media-relatert
virksomhet. Dubbing til samiske språk. Produksjon og utleie av samiske
kostymer. Casting av samisk språklige skuespillere. Forlagsvirksomhet.
Musikkutgivelser. Undervisning og foredrag. Konsulentvirkomhet.
Oversetting til og fra nordsamisk.
Kapital:NOK 30.000,00
Daglig leder:Sara Margrethe Oskal
Styre:
Styrets leder:Sara Margrethe Oskal, Hjalmar Johansens Gate 39 D, 9007 TROMSØ
Revisjon av årsregnskap:Foretakets årsregnskap skal ikke revideres.
Signatur:Styrets leder alene.
Daglig leder alene.

Foretaksregisteret 05.03.2019