Akershus Energi Vind AS

0
88

Bedrifter som ønsker å bidra til redusering av klimagassutslipp, har vel aldri vært så velkomne som nå.

Nyregistrering

Foretaksnavn:AKERSHUS ENERGI VIND AS
Organisasjonsnummer:922 353 530
Forretningsadresse:Pausvegen 6
1927 RÅNÅSFOSS
Kommune:0226 SØRUM
Organisasjonsform:Aksjeselskap
Vedtektsdato:08.02.2019
Formål:Å bidra til å redusere utslippene av
klimagasser gjennom sin forretningsvirksomhet. Omsetning av energi,
herunder også gjennom finansielle kontraktstyper. Investering i og
utvikling av anlegg og infrastruktur med henblikk på utnyttelse av
fornybar energi og å fremme fornybare energiløsninger. Virksomheten
kan også drives i samarbeid med eller ved deltakelse eller eierskap i
andre foretak med tilsvarende eller lignende formål.
Kapital:NOK 30.000,00
Daglig leder:Kurt Alf Roland Olsson
Styre:
Styrets leder:Eskil Lunde Jensen, Solbakklia 3, 2165 HVAM
Styremedlem:Claus Nerhagen
Bente Nordli
Revisor:Org.nr 976 389 387 ERNST & YOUNG AS, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO
Signatur:Daglig leder eller to styremedlemmer i fellesskap

Foretaksregisteret 07.03.2019