Vyrfor i all verden?

0
110
Foto: Leif Ørnelund/Oslo Museum

ARNE KRISTIAN LØVIK STELLANDER tekst

For andre gang på relativt få år har NSB byttet navn. Denne gang har de foretatt et langt mer drastisk navnebytte enn i 1996. Hvem tjener på dette?

Norges Statsbaner ble etablert 1. mars 1883, med det til hensikt å bygge og drive jernbaner i Norge. Navnet ble beholdt helt til 1. desember 1996, selv om vi allerede i mange, mange år bare hadde omtalt bedriften som NSB.

I 1996 ble NSB BA til særlovselskapet som skulle drifte transportdelen, mens Jernbaneverket (senere Bane NOR) ble skilt ut for å ta ansvar for infrastrukturen.

Tirsdag 12. mars, ble det gjort kjent at NSB heretter heter Vy. Den store nyheten ble sluppet under en pressekonferanse, hvor spenningen saaaakte ble bygget opp. Så kom det, og Norge eksploderte i et svært fargerikt fyrverkeri av negative reaksjoner.

Vy?

Jo da, de har vyer. Men Vy? Det er jo samme navn som en systue i Bergen, et prosjekt satt i gang av den stadig eiendomsutviklende Buchardt-familien samt et hytteprosjekt i Gudbrandsdalen. I tillegg er det etternavnet til de to søstrene som i fem år har drevet kafeen Vy orkidé på Jessheim.

Reaksjonene har vært mange, og til dels svært sterke. Både politikere som Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (Sv), LO-sjef Hans Christian Gabrielsen og Språkrådet stiller seg negative til navnebyttet. Det samme kan det virke som Kari og Ola Nordmann gjør.

På Twitter, Facebook og andre sosiale medier raser debatten – i noen tråder på en konstruktiv og voksen måte, andre steder raser sofapolitiet fra seg med ukvemsord som voksne mennesker burde klare å holde inni sine egne hoder.

Dårlig valg og dyr prosess

Nei, redaksjonen i Næringsavisen er heller ikke særlig fornøyd med det omtalte navnebyttet. Først og fremst fordi endringen vil koste et sted mellom 220- og 280 millioner kroner over tre til fire år. Noen må betale denne prisen, og det er trolig ikke toppene i Vy som punger ut.

En annen grunn til misnøyen, er at vi føler at NSB er en del av den norske kulturarven – en viktig puslebrikke som nå «forsvinner». NSB var en gang i tiden selskapet du kunne stole på at tok deg fra a til b, uten særlig forsinkelser. Etter hvert ble pendling en utfordring, men toget til Bodø gikk allikevel, stort sett, alltid etter skjema – uavhengig av pendlertrafikken i hovedstadsområdet.

NSB var noe koselig og kjært. Lydene, luktene, menneskene, konduktørene -mange av oss følte oss hjemme på toget. Ikke minst var nattoget en opplevelse for de små – det å krølle seg sammen i NSBs hvite og deilige sengetøy, og sovne til ristingen, lydene og lyset fra den lille, blå lyspæra. Deilige minner.

En tredje grunn er at navnet føles fryktelig lite gjennomtenkt, særlig med tanke på de enorme beløpene Snøhetta har fakturert NSB/Vy for. Kan det virkelig koste så mye å komme opp med to bokstaver og en logo da?

Til forveksling…

Vy – en transportbedrift.

Yt – en serie treningsmat og -drikke fra Tine.

Yr – en værmeldingstjeneste.

Felles for disse tre navnene, og trolig en rekke andre også, er at de består av to bokstaver, og lett kan forveksles. Ulikheten er større.

Yt – ordet er en oppfordring til å yte noe, i Tines tilfelle, å bruke kroppen, trene.

Yr – lett regn, og dermed svært godt innenfor det værmeldingstjenesten driver med.

Når brukte du ordet sist?

Vy – et ord som, i denne form, trolig ikke har vært uttalt i det norske språk siden en gang på midten av 800-tallet. Ordet betyr utsikt, oversikt, oversyn, og har dermed relativt lite med transportbransjen å gjøre.

Jo da, du kan nyte utsikten fra Sørlandsbanen, Bergensbanen, Dovrebanen eller Nordlandsbanen – de har vel byttet navn de og nå, men svært mange pendlere vi hevde at NSB/Vy har heller dårlig oversikt over sine egne avganger.

Ordet, brukt i betydning «framsyn», å gå inn i framtiden, modernisere – tja, det klinger ingen positive bjeller i redaksjonens ører.

Jeg gjør det billigere

Neste gang en større bedrift skal gjøre et navnebytte – kom til meg! Jeg klarer meg med drøyt 100 millioner for jobben. For NSBs del, ville fakturaen knapt ha vippet 50 millioner. For disse pengene, hadde jeg satt meg på et fly til Hellas, tatt en båt til Hydra, og sittet der og filosofert noen dager, før jeg hadde returnert med den optimale løsning; Behold det gamle navnet, tilbakefør logoen fra 70-tallet, og skaff dere litt raffere uniformer!

49,7 millioner – rett inn på min konto. Ka-tsjing!