CuraMedicus Klinikk AS

0
138

Med en flott og informativ nettside, med honorarsatser og det hele, satser CuraMedicus AS på å tilby tjenester innen psykisk helse for barn, ungdom og voksne.

Nyregistrering

Foretaksnavn:CURAMEDICUS KLINIKK AS
Organisasjonsnummer:922 383 448
Forretningsadresse:Jernbaneveien 6C
1400 SKI
Kommune:0213 SKI
Organisasjonsform:Aksjeselskap
Vedtektsdato:31.01.2019
Formål:Samlokalisering av autorisert helsepersonell innenfor området psykisk
helse barn, ungdom og voksne, rettet mot det private markedet.
Tilbudet vil omfatte direkte klinisk behandling, veilednings- og
kursvirksomhet, samt konsulentvirksomhet. Selskapet skal kunne inngå
avtaler med offentlige virksomheter, samt leie ut behandlere til
disse. Selskapet leier lokaler i Ski for videre fremleie til
selvstendig næringsdrivende spesialister med relevant kompetanse for
virksomheten. Foruten de som er knyttet til selskapet gjennom
leieforhold, kan det også på timesbasis leies inn spesialister som
lønnes av selskapet etter nærmere avtale. Selskapet kan også utføre
andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette,
herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet og kjøp og
salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre
foretak.
Kapital:NOK 30.000,00
Daglig leder:Hanne Haavik
Styre:
Styrets leder:Hanne Haavik, Bregnefaret 15, 1405 LANGHUS
Revisjon av årsregnskap:Foretakets årsregnskap skal ikke revideres.

Foretaksregisteret 15.03.2019

Les mer om CuraMedicus på http://www.curamedicus.no/