Oslo Jazzdansfestival

0
84

Nyregistrering

Foretaksnavn:OSLO JAZZDANSFESTIVAL DA
Organisasjonsnummer:922 405 603
Forretningsadresse:c/o Ingvild Vaagsether Betzy Kjelsbergs vei 7
0486 OSLO
Kommune:0301 OSLO
Organisasjonsform:Ansvarlig selskap, delt ansvar
Vedtektsdato:06.03.2019
Formål:Produksjon og administrering av forestillinger og tilhørende
kunstneriske aktiviteter med utgangspunkt i årlig gjennomføring av
Oslo Jazzdansfestival. Formålet med festivalen er å bidra til
profesjonell utvikling av den sceniske dansekunstformen jazzdans og å
etablere en stabil visningsplattform som kan bestå og gradvis utvikle
sitt omfang over tid. Selskapet skal ikke driftes som et kommersielt
firma.
Deltakere:Ingvild Vaagsether
Andel: 50 %
Natalie Kristin Dahl
Andel: 50 %
Signatur:Deltakerne i fellesskap.

Foretaksregisteret 18.03.2019

Les mer på: https://www.oslojazzdansfestival.no/