Ditt produkt her

0
67

På denne plassen ville det vært veldig fint om det sto en presentasjon av ditt nye produkt eller din nye tjeneste. Muligheten er åpen for deg. Det er bare å kontakte oss.

ARNE KRISTIAN LØVIK STELLANDER tekst

Næringsavisen er til for deg, din bedrift, dine produkter og dine tjenester. Vi i redaksjonen ønsker at du/dere skal komme opp og fram, bli synlige for folket, og oppnå de resultatene du har satt deg fore.

Vi elsker mennesker med gode ideer, og vi ser opp til alle som tør å ta steget fra ide til bedrift. Det er dere vi aller helst vil skrive om.

Send meg et hint på tips@naeringsavisen.no, så hører du fra meg.