Mediaprint24

0
115

Nyregistrering

Foretaksnavn:MEDIAPRINT24 DA
Organisasjonsnummer:922 415 862
Forretningsadresse:Haugarvegen 7
3946 PORSGRUNN
Kommune:0805 PORSGRUNN
Organisasjonsform:Ansvarlig selskap, delt ansvar
Vedtektsdato:11.03.2019
Formål:Tilby trykkeritjenester av kontorrekvisita, reklameartikler,
reklameteknikk, fotoprodukter, gastroprodukter, tekstilprodukter,
storformat, emballasje og andre trykksaker.
Daglig leder:Lars Victor Mørck Abrahamsen
Joacim Lunde
Deltakere:Lars Victor Mørck Abrahamsen
Andel: 50%
Joacim Lunde
Andel: 50%
Styre:
Styrets leder:Joacim Lunde, Liljevegen 18, 3929 PORSGRUNN
Nestleder:Lars Victor Mørck Abrahamsen
Signatur:
Signatur i fellesskap:Lars Victor Mørck Abrahamsen
Joacim Lunde

Foretaksregisteret 21.03.2019