Ønsker privatøkonomi inn i skolen

0
95

Tall fra Sverige viser at hele tre av fire foreldre ønsker at privatøkonomi skal bli et fag i grunnskolen. Dette er ingen dum tanke, da en god innsikt i privatøkonomi også kan være et godt grunnlag å ha med seg inn i yrkeslivet.

ARNE KRISTIAN LØVIK STELLANDER tekst og foto

Svenske foreldre synes altså at skolen kan gjøre mer for at barn og unge skal få litt grunnleggende forståelse for privatøkonomi. En undersøkelse, foretatt av Intrum, viser at tre av fire foreldre (76 %) stiller seg bak dette ønsket.

Intrum har foretatt sin årlige forbrukerundersøkelse European Consumer Payment Report, som en del av Money Week som startet 25. mars og avsluttes søndag 31. mars.

Skolen har et ansvar

I undersøkelsen svarer altså hele 76 % av foreldre med barn under 18 år at de synes barn bør få lære seg mer om privatøkonomi i skolen, og 59 % prosent mener at skolen har et stort ansvar for å utdanne de unge i temaet.

– At man som ung får god forståelse for tema som kredittkjøp, vanlige husholdningskostnader og sparing gir en bra start i livet, og forutsetning for å planlegge sin framtid på beste mulige vis. Undersøkelsen viser at en majoritet av svenske foreldre synes at skolen godt kan spille en større rolle i å gi alle elever denne kunnskapen, sier Fredrik Backman, vd i Intrum Sverige.

Mer enn halvparten av de spurte (55 %) svarer også at de skulle ønske at de selv fikk denne lærdommen i løpet av grunnskoleårene.

Størsteparten av de spurte forteller også at de selv forsøker å lære sine barn hvordan man håndterer penger på best mulig vis, og 78 % oppgir at de forsøker å lære sine barn hvordan man tar hånd om økonomien rundt privathusholdningen.

Hva skal vike?

Å handle på kreditt, kan være fristende for mange, men det kan også fort vise seg å bli en bunnløs hengemyr. Særlig er hengemyra stor, og vanskelig å komme seg ut av i dag, når kredittselskaper med helt vanvittige rentesatser får lov til å boltre seg på markedet.

Så er spørsmålet, hvordan skal man få plass til privatøkonomi i skolens allerede fullstappede timeplan? Det har i årevis pågått en debatt rundt religionsfaget, så kanskje er dette det faget som er lettest å gjøre noe med. Legger man religion inn under et fag som historie, eller oppretter et nytt fag som heter samfunn og etikk, er man kanskje i mål allerede.

En ting er sikkert; privatøkonomi er viktig kunnskap for de unge, og noe bør gjøres for å få det inn i grunnskolen.