Konglahuset

0
229

Alle mennesker trenger å bli sett. Ofte mister vi fokus på at vi er mennesker, og konsentrerer oss mer om hva vi har av ting – status. Godt er det da at det finnes medmennesker blant oss. Noen av dem setter til og med menneskelig fokus i system.

Nyregistrering

Foretaksnavn:KONGLAHUSET
Organisasjonsnummer:921 700 903
Forretningsadresse:Elgestien 22
3188 HORTEN
Kommune:0701 HORTEN
Organisasjonsform:Forening/lag/innretning
Vedtektsdato:08.03.2019
Formål:Konglahuset er en frivillig organisasjon med mennesket i fokus.
Konglahuset jobber mot fattigdom og sosial ekskludering og skal være
en sosial entreprenør. Konglahuset skal arbeide for at alle blir sett
i skole og arbeidslivet. Spesielt urobarn og mennesker med laster.
Daglig leder:Camilla Isaksen
Styre:
Styrets leder:Camilla Isaksen, Løkkegata 16, 3181 HORTEN
Nestleder:Johnny Arnholtz Petersen
Styremedlem:Jerry Jentoftsen
Signatur:Styrets leder, styrets nestleder og daglig leder hver for seg.

Foretaksregisteret 05.04.2019