BN Fire AS

0
99

Nyregistrering

Foretaksnavn:BN FIRE AS
Organisasjonsnummer:922 698 635
Forretningsadresse:Torstadbakken 4
1395 HVALSTAD
Kommune:0220 ASKER
Organisasjonsform:Aksjeselskap
Vedtektsdato:26.03.2019
Formål:Produksjon og salg av brannslanger og andre produkter som naturlig
faller sammen med dette, herunder delta i andre selskaper med lignende
virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg
interessert i andre foretagender.
Kapital:NOK 30.000,00
Daglig leder:Tom Arild Bråthen
Styre:
Styrets leder:Tom Arild Bråthen, Evje Terrasse 5, 1338 SANDVIKA
Styremedlem:Rune Nøkling
Revisor:Org.nr 993 606 650 BDO AS, Munkedamsveien 45A, 0250 OSLO
Signatur:Styrets leder alene.

Foretaksregisteret 03.05.2019