Institutt for målrettet prosjektstyring AS

0
81

Nyregistrering

Foretaksnavn:INSTITUTT FOR MÅLRETTET PROSJEKTSTYRING AS
Organisasjonsnummer:922 216 762
Forretningsadresse:c/o Kristoffer Grude Røsslyngveien 7B
1444 DRØBAK
Kommune:0215 FROGN
Organisasjonsform:Aksjeselskap
Vedtektsdato:15.02.2019
Formål:Sertifisering i prosjektmetodikken. Målrettet prosjektstyring, samt å
forvalte, videreutvikle, markedsføre og undervise i denne.
Kapital:NOK 30.000,00
Daglig leder:Johnny Frivoll
Styre:
Styrets leder:Kristoffer Vaughan Grude, Røsslyngveien 7 B, 1444 DRØBAK
Styremedlem:Johnny Frivoll
Revisjon av årsregnskap:Foretakets årsregnskap skal ikke revideres.
Signatur:Daglig leder og styrets leder i fellesskap.

Foretaksregisteret 03.05.2019