Geberit SuperTube – et plassbesparende hydraulisk optimert avløpssystem

0
80
Hydraulisk optimalisert avløp for høyhus

I høyhus tar sekundærluftingen i avløpsstammen mye plass. Med den nye Geberit SuperTube-teknologien er det nå mulig å utelukke utluftingsrørene helt. I tillegg kan man bruke mindre rørdimensjoner, med høyere kapasitet enn konvensjonelle systemer. Det er også mulig å installere vertikale rør med en lengde på opptil seks meter uten fall, noe som sparer takhøyde.

De to nye rørdelene og Sovent rørdelen er kjerneelementene i Geberit SuperTube-systemet og sammen gir de plass til luft i avløpsrøret.

«Geberit PE Sovent rørdelen setter avløpsvannet i rotasjon, og det dannes en luftsøyle i avløpsrøret. Dette øker avløpskapasiteten i en relativt liten rørdimensjon, «sier Odd Skriden fra Geberit. «Normalt når det er retningsendring, avbrytes luftsøylen og sekundærventilasjon er nødvendig. Med våre to nye rørdeler – Geberit PE BottomTurn-bend og Geberit PE BackFlip-bend – har vi nå løst denne utfordringen. Begge rørdelene sørger for at luftpassasjen opprettholdes og selv om det er retningsendring kan ekstra lufterør sløyfes. «

Opprettholde luftlommen når det er retningsendring
De to rørdelene sørger for at luftpassasjen opprettholdes selv når det er retningsendring, og sikrer god ventilasjon. Geberit PE BottomTurn-bend sikrer at den spiralformede vannvirvelen i avløpsstammen omdannes til en lagdelt strøm før retningsendringen. I enden av det vertikale røret setter Geberit PE BackFlip-bendet med sin spesielle design avløpsvannet igjen i rotasjon, slik at vannet styres tilbake til en ringformet virvel igjen uten å forstyrre luftsøylen.

«Byggherrer og arkitekter ønsker maksimalt boareal, og da blir planleggingen av avløpssystemet spesielt interessant,» sier Odd Skriden fra Geberit. «Med Geberit SuperTube-teknologien kan areal spares og det ikke lenger er nødvendig å planlegge eller installere parallelle utluftingsrør.»

Plassbesparende og effektivt
Med SuperTube spares det plass i sjakten. Vertikale rør med lengde på opptil seks meter kan installeres uten fall. Systemet gir en avløpskapasitet på opptil 12 liter per sekund.