Mediehuset Næringsavisen AS

0
110

Etter at Næringsavisen startet sitt arbeide med å samle journalister over hele landet, har vi parallelt jobbet med oppstarten av vår første lokalavis. Denne blir et tilbud til folket i Moss, Rygge, Råde, Våler og Son, og vil i første omgang være en levende nettavis, med mål om også å komme i papirutgave i nær framtid.

Nyregistrering

Foretaksnavn:MEDIEHUSET NÆRINGSAVISEN AS
Organisasjonsnummer:922 753 989
Forretningsadresse:Årvollskogen 51
1529 MOSS
Kommune:0136 RYGGE
Organisasjonsform:Aksjeselskap
Vedtektsdato:26.04.2019
Formål:Selge tjenester og varer tilknyttet publikasjoner som
næringsaviser med nyheter fra hele landet. Det vil også lages lokale
aviser med delvis brukergenerert innhold både på by- og regionnivå.
Avisene og tidsskriftene vil både være nettbaserte og fysiske utgaver.
Det planlegges også nett-tv. Abonnementsløsning med tilgang til
alle spesial artikler. Annonsører vil få egen selvbetjent løsning som
også har støtte for pressemeldinger og content marketing.
Selskapet kan også utføre innholdsproduksjon for andre medier samt
annet som naturlig sammenfaller med dette – samt deltakelse i andre
selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet.
Kapital:NOK 35.570,00
Daglig leder:Arne Kristian Løvik Stellander
Styre:
Styrets leder:Morten Karlsen, Fagertun 3 E, 1518 MOSS
Styremedlem:Arne Kristian Løvik Stellander
Kristina Hansen
Revisjon av årsregnskap:Foretakets årsregnskap skal ikke revideres.
Signatur:Daglig leder eller styrets leder hver for seg.

Foretaksregisteret 15.05.2019