Norges største offentlige energiavtale er inngått

0
64
Entelio skal levere strøm til alla landets sykehus, inklusive Haukeland universitetssykehus i Bergen.

Det er energiselskapet Entelios som har vunnet avtalen med Sykehusinnkjøp.

– Dette er første gang alle norske sykehus er under én og samme avtale. Avtalen antas å være blant de virkelig store vare- og tjenestekontraktene i offentlig sektor på driftssiden. Norske sykehus er helt avhengig av en trygg strømleveranse og god forvaltning, sier innkjøpsrådgiver i Sykehusinnkjøp HF, divisjon nasjonale tjenester, Per Scott Olsen. Han har vært prosjektleder for anskaffelsen. I forrige periode hadde regionene Nord, Midt og Vest felles avtale, mens Sør-Øst hadde egen avtale.

Volumet er estimert til 950 GWh i året. Det tilsvarer det årlige strømforbruket til i overkant av 100.000 leiligheter. Til sammenligning er det like mange leiligheter som i Bergen og Stavanger kommune til sammen. Strømmen skal fordeles på 1.500 anlegg på alle landets sykehus. Inklusive opsjoner kan kontrakten potensielt vare frem til 2023.

Transparent

Olsen trekker frem pris, løsningsforslag og kompetanse som de avgjørende faktorene for at Entelios ble valgt som leverandør i anbudskonkurransen. I begrunnelsen for tildelingen er det blant annet lagt vekt på Entelios sine løsninger for å redusere strømforbruk og effektuttak, samt selskapets transparente system for energi- og valutahandel.

– Entelios vant konkurransen basert på tilbudets kvalitet og pris. Alle etterspurte elementer var omtalt, forklarer Olsen.

– Sykehusene blir en av de største kundene til Entelios, og vi er veldig fornøyde med å ha landet denne avtalen. Vi har gjennom mange år utviklet vår kompetanse innen forvaltning og energitjenester, og dette tar vi som en bekreftelse på at vi treffer godt i markedet. Norske sykehus jobber for liv og helse, og strømforsyningen er en sentral del av infrastrukturen på sykehuset. Vi er veldig ydmyke over ansvaret vi har blitt tildelt med dette anbudet, og vi gleder oss til at avtalen trer i kraft på sensommeren, sier administrerende direktør i Entelios, Atle Knudsen.

Om Sykehusinnkjøp

Sykehusinnkjøp HF er spesialisthelsetjenestens eget innkjøpsforetak, og skal ha strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialisthelsetjenesten. Sykehusinnkjøp jobber med å gjennomføre anskaffelser på vegne av alle helseforetak i Norge, innenfor de fleste områder i spesialisthelsetjenesten, som for eksempel IT-utstyr, legemidler, medisinsk-teknisk utstyr, forbruksvarer, og tjenester som vikarer og flyreiser. Sykehusinnkjøp HF ble stiftet 17. desember 2015 og består av innkjøpsressurser fra alle landets helseregioner.

Om Entelios 

Entelios tilbyr ren energi, spisskompetanse og teknologi som gjør det mulig for industriselskap, små og store bedrifter i næringslivet og offentlig virksomhet å bli ledende på klimavennlige energiløsninger.

Kjernevirksomheten er styring av og handel med fornybar energi i det nordiske og europeiske elektrisitetsmarkedet på vegne av våre kunder.

  • Entelios har 150 ansatte fordelt på 8 lokasjoner (Oslo, Arendal, Kristiansand, Stockholm, Gøteborg, Berlin, Munchen og Zurich)
  • I Norden har Entelios ansvar for en kundeportefølje på over 20 TWh (årsforbruk til ca 1,3 millioner husholdninger).
  • Selskapet tilbyr 100 % fornybar energi garanti til alle oppdragsgivere.
  • Entelios er et heleid datterselskap av Agder Energi AS