Vi sjekker ut om det er et marked for å selge aksjer og andre andeler som er ervervet via crowdfunding

Mange små investorer gjør en stor Å – men er det lett å komme ut av en slik investering om man ønsker det ?

Det er det vi må finne ut av

Usikker på hva Crowdfuding er se Norsk Crowdfunding Forening – forside her er noen av deres medlemmer

Se prosjekter på Dealflow – en digital koblingsboks for gode idéer, kapital og kompetanse og Folkeinvest.no