Annonsering

Næringsavisen finansieres av våre annonser og betalt innhold.

Priser på nett:

Stor knapp – Kr 2500 pr uke

Liten knapp – Kr 1000 pr uke

Innholdmarkedsføring koster kr 5200 og ligge tiden er minimum 1 år, vil merkes med taggene Fylke og Kommune for å plasseres geografisk.

Trykte utgaver:

Lokale utgaver av Næringsavisen distribueres av posten til alle bedrifter i det geografiske området. Prisene for 1/1 side eller 1/2 ev 1/4 vil avgjøres fra utgave til utgave da det avhenger av opplag og antall.
Alle annonser vil også bli publisert på nett.