Vi søker frilansere

https://karriere.no/jobb/freelancer-med-naeringsfokus-1285262.html

Freelancer ?
Content marketing kreatør ?


Vi ønsker å komme i kontakt med skrivende krefter over hele landet, som kan skrive lokale artikler for oss.

Vi søker kreative og selvgående mennesker, gjerne med en genuin interesse for det lokale næringslivet.

Et godt utbygget nettverk kan komme deg til nytte, men om du er flink til å oppsøke ukjente mennesker, og skape kontakt på en rask og hyggelig måte, vil dette holde.

Næringsavisen.no er under oppbygging, noe som vil gi deg en genuin mulighet til å være med på å skape noe nytt og spennende for hele landet.

Stillingen gir deg gode inntjeningsmuligheter, da du selv vil skape din egen arbeidsplass og din egen arbeidshverdag.

Du vil rapportere til redaktør, en mann som etter sigende skal være «verdens hyggeligste» og mest tålmodige overordnede.

Et smil og en god samarbeidsevne er, i vår verden, verd mer enn 40 års praksis og et kjent navn…

Ring Morten på 922 19 200 for info

jobb@naeringsavisen.no